1. Top10review.vn

  Top10review.vn Administrator Staff Member

  Messages:
  632
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Joined
  Feb 17, 2020
  Nội dung công việc tiếng Anh là gì,bạn ứng tuyển vào công ty mới với vai trò mới thì khi tham khảo sơ qua trên mạng xem có phù hợp hay không bạn phải xem sơ qua nội dung công việc là gì từ đó suy nghĩ là mình có phù hợp làm công việc đó hay không, nếu phù hợp thì ứng tuyển và biết đâu bạn lại trúng tuyển vì phù hợp với công việc mới

  Nội dung công việc tiếng Anh là gì
  Nội dung công việc tiếng Anh là work content

  [​IMG]

  Chắc chắn bạn chưa xem:
  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp
  Một số từ vựng liên quan đến nội dung công việc.

  Assignment [ə'sainmənt]: Nhiệm vụ.

  Responsibility [ri,spɔnsə'biləti]: Trách nhiệm.

  Plan [plæn]: Kế hoạch.

  Income ['iηkʌm]: Thu nhập.

  Information [infə'mei∫n]: Thông tin.

  Effect [i'fekt]: Kết quả.

  Realize ['riəlaiz]: Thực hiện.

  Supervise ['su:pəvaiz]: Giám sát.

  Ý nghĩa của bản mô tả nội dung công việc.

  Let people know what to do.

  Để mọi người biết họ cần làm gì.

  Set goals and standards for the person doing that task.

  Định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho người làm nhiệm vụ đó.

  Non repetitive work done by the person.

  Công việc không lặp lại do người đó làm.

  Avoid collision situations.

  Tránh được các tình huống va chạm.

  Everyone knows who does and what task.

  Mọi người biết ai làm và làm nhiệm vụ gì.

  nguồn: https://top10review.vn/
   

Share This Page

Share